Peška & Brtna Computer Service s.r.o.
Kvapilova 2060, 390 03 Tábor
Česká republika


CAD/CAM Kovoprog - elektroerozívní obrábění - Drátové řezání:


Současná distribuovaná verze: 4.14 rev. 2 • Novinky ve verzích
 • Nejdůležitější vlastnosti
 • Postupový list
 • Definice tvaru obrobku
 • Definice obrábění
  •  
  • - Postup obrábění je definován posloupností technologických operací. Postup obrábění je možno snadno vytvářet a upravovat pomocí manažeru technologických operací. Operace je možno přemisťovat i kopírovat pouhým přetažením myší. Libovolnou část postupu je možno dočasně vyřadit z činnosti.
  •  
  • - Jednotlivé operace se navrhují pomocí speciálního grafického editoru. Uživatel pracuje se schematickým zobrazením operace, přičemž si kdykoliv může editor přepnout do simulačního režimu a zobrazit si dvourozměrnou simulaci pohybu drátku při řezu. Kromě toho si může z manažeru operací zobrazit 3D simulaci pohybu drátku pro jednotlivé operace i celý postup obrábění.
  •  
  • - K dispozici jsou operace pro dvouosé i čtyřosé řezání a rozrušovací (bezodpadový) řez.
  •  
  • Volba typu úkosu:
  •  
  • - Při čtyřosém řezání s konstantním úkosem je nyní možno vybírat ze tří typů konstrukce úkosu včetně tzv., ISO rohů.
  •  
  • Podpora řezání fazetek:
  •  
  • - Pro řezání fazetek je nyní k dispozici specializovaná operace umožňující jednoduchým způsobem definovat tvar fazetky bez nutnosti vytváření dalších referenčních rovin. Jejím výsledkem je kompletní obrobení fazetky.
  •  
  • Řezání šikmých děr:
  •  
  • - Pomocí tvarů definovaných v obecně položené rovině je možno řezat šikmé díry, a to včetně rozrušovacího řezu. Sklon otvoru je dán nakloněním roviny a může být kdykoliv pozměněn.
  •  
 • Tvorba speciálních maker
 • Generování NC kódu
 • Seznam postprocesorůDRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ
verze 4.14 rev. 2

Novinky ve verzi:

- změna a zrušení úkosu
- změna typu rohů
- vylepšená práce s program. rovinami
- osobní panel tlačítek a další...

SOUSTRUŽENÍ
Aktuální distribuovaná verze 4.13 rev.2
Připravovaná verze 4.14

Novinky ve verzi 4.14:

- import nástrojů
- obrábění na válci
- ořez geometrie
- vrstvy, protivřeteno a další...

FRÉZOVÁNÍ A VRTÁNÍ
Aktuální distribuovaná verze 4.13 rev.2
Připravovaná verze 4.14

Novinky ve verzi 4.14:

- import nástrojů
- otevřená kontura
- planžování
- ořez geometrie a další...

MAINTENANCE

- telefonická podpora
- podpora přes vzdálený přístup
- nárok na update a upgrade
- nárok na výměnu klíče


Řešení pro programování z 3D modelůPlug-in pro drátové řezání v SolidWorks™ 3D CAD