Peška & Brtna Computer Service s.r.o.
Kvapilova 2060, 390 03 Tábor
Česká republika


CAD/CAM Kovoprog - třískové obrábění - Frézování a vrtání:

Aktuální distribuovaná verze: 4.13 rev.2

V současnosti pro Vás připravujeme verzi: 4.14


 • Novinky ve verzích
  •  
  •  Novinky ve verzi 4.14
  •  
  • - Vylepšená podpora pro Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10
  • - Inovované uživatelské prostředí s intuitivnějším ovládáním
  • - Přesunutí panelů tlačítek do tzv. Ribbonu
  • - Vylepšení importu DWG a DXF
  • - Import geometrie nástrojů v DWG a DXF
  • - Zásadní vylepšení podpory NURBS křivek
  • - Možnost zadání šikmých stěn při frézování tvarů ,kapes a čepů
  • - Nové typy zavrtání do kapsy po rampě a po spirále
  • - Operace planžování
  • - Obrábění otevřené kontury
  • - Gravírování textu - práce s textem jako celkem
  • - Vyhlazování a redukce povrchu
  • - Automatické obrábění zbytkového materiálu
  • - Simulace odebraného zbytkového materiálu
  • - Vyladění operací
  • - Větší stabilita programu
  • - Nové postprocesory a jejich optimalizace
  • - Možnost načítání dat ze starších verzí Kovoprogu (naopak data nejsou funkční)
  • - a další...
  •  
  •  
  •  Novinky ve verzi 4.13 (aktuální verze včetně revizí)
  •  
  • - Plná podpora pro Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 10
  • - Nový vzhled
  • - Import DWG a DXF
  • - Podpora NURBS křivek
  • - Vylepšené dialogy maker s vysvětlujícími obrázky
  • - 3d editor geometrie
  • - 3d editor operace
  • - Manažer rovin s náhledem
  • - Vylepšení grafiky simulace
  • - Vrstvy a ořez geometrie
  • - Vylepšení aplikace při výběru matice bodů
  • - Podpora strojních cyklů pro vrtání , vyvrtávání a řezání závitů
  • - Zarovnání dna po šroubovici
  • - Oprava na tvar nože
  • - Větší stabilita programu
  • - Nové postprocesory a jejich optimalizace
  • - Možnost načítání dat ze starších verzí Kovoprogu (naopak data nejsou funkční)
  • - a další ...
  •  
 • Nejdůležitější vlastnosti
 • Postupový list
 • Definice tvaru obrobku
 • Rovinné křivky v prostoru
 • Definice postupu obrábění
 • Používání nástrojů
 • Osazení nástrojových hlav
 • Tvorba speciálních maker
 • Generování NC kódu
 • Seznam postprocesorů
 • Seznam systémů

DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ
verze 4.14 rev. 2

Novinky ve verzi:

- změna a zrušení úkosu
- změna typu rohů
- vylepšená práce s program. rovinami
- osobní panel tlačítek a další...

SOUSTRUŽENÍ
Aktuální distribuovaná verze 4.13 rev.2
Připravovaná verze 4.14

Novinky ve verzi 4.14:

- import nástrojů
- obrábění na válci
- ořez geometrie
- vrstvy, protivřeteno a další...

FRÉZOVÁNÍ A VRTÁNÍ
Aktuální distribuovaná verze 4.13 rev.2
Připravovaná verze 4.14

Novinky ve verzi 4.14:

- import nástrojů
- otevřená kontura
- planžování
- ořez geometrie a další...

MAINTENANCE

- telefonická podpora
- podpora přes vzdálený přístup
- nárok na update a upgrade
- nárok na výměnu klíče


Řešení pro programování z 3D modelůPlug-in pro drátové řezání v SolidWorks™ 3D CAD