CAD/CAM Kovoprog - Odpovědi na Vaše nejčastější otázky


Jaké příklady je možno v CAD/CAM Kovoprogu řešit?
V třískovém obrábění je možné soustružení s vodorovnou i svislou osou včetně práce s naháněnými nástroji v ose C a Y. Modul frézování je vhodný pro obrábění skříňových součástí a podporuje 2.5 D frézovací a vrtací operace.

V modulu drátové řezání je možná všechna běžná technologie dostupná na elektroerozivních strojích včetně řezání šikmých děr, fazetek, 4D těles apod.

Jak probíhá podpora zákazníka CAD/CAM Kovoprogu?
Nepřetržitá podpora zákazníka CAD/CAM Kovoprogu je dvojího druhu. Při řešení konkrétních úloh nás máte možnost kontaktovat přes e-mail nebo telefonicky. Potřebné kontakty najdete v sekci KONTAKT.

V čem podpora zákazníka spočívá a je placená?
Nepřetržitá podpora zákazníka CAD/CAM Kovoprogu je ZDARMA. Podpora spočívá kromě řešení náhodných problémů také v poradenství, např. v případě že zákazník neví jak řešit složitější úlohy apod. Zákazník má možnost přes e-mail poslat soubory CAD/CAM Kovoprogu s dotazem, soubory geometrie nebo přímo po telefonu obdržet radu.

Jaké jsou HW a SW požadavky na CAD/CAM Kovoprog?
HW a SW požadavky nejsou narozdíl od jiných CAM systémů příliš vysoké. CAD/CAM Kovoprog pracuje pod všemi operačními systémy MS Windows. Detailní minimální a doporučená HW a SW konfigurace je v sekci HW POŽADAVKY.

Proč je výhodné přejít ze starší verze CAD/CAM Kovoprogu na novější?
Jedná se především o přechod z verze 2.07 MS DOS a nižší a verze 3.0 MS DOS na verzi 4 pro Windows. Nová verze je pochopitelně vývojově vyspělejší a podpora starších verzí je již omezena.

Kdy končí podpora dané verze?
Ve verzi 2.0x a ve verzi 3.0x, které se již nedistribuují nejsou možné úpravy v postprocesorech, v případě poškození jsme schopni zákazníkovi vygenerovat novou instalaci 2.07. U verze 4.xx NENÍ PODPORA ČASOVĚ OMEZENA.

Jsou nějaké udržovací poplatky k licenci, např. za rok?
Žádné udržovací poplatky se nefakturují! Mimo ročního poplatku (Maintenance), který je volitelný a přináší uživateli CAD/CAM Kovoprogu výhody. Maintenance je roční poplatek 7 000 Kč,- za údržbu instalace, ochranu v případě odcizení klíče, zahrnuje roční upgrady a přednostní technickou podporu.
Roční upgrady verze 4 se mohou lišit. Záleží na jednotlivých revizích a obsahu instalace v konkrétní kompilaci. Podle toho se počítá i cena vyšší verze programu.
Obecně je roční upgrade i s jednotlivýmy revizemi programu za cenu 5 000 Kč,-. Pro bližší informace a sestavení konkrétní nabídky nás zákazník musí kontaktovat.
Upgrade - přechod na novější verzi přináší: nové funkce programu, vylepšení starých a podobně. Seznam nových funkcí obsahuje sekce NOVINKY.

Jak je to s updaty verze 4?
V rámci verze 4.0x má zákazník možnost za manipulační poplatek 2.500,- Kč přejít na vyšší verzi a získat tak nové funkce, které jsou ve verzi vyšší. Seznam funkcí které v programu přibyly obsahuje sekce NOVINKY. V případě upgrade z verze 2.0x nebo verze 3.0x nás kontaktujte pro konkrétní cenovou nabídku.

Jak řešit problémy s hardwarem počítače?
V případě problémů s HW klíčem, problémy s grafickou kartou, apod. nás kontaktujte na telefonických linkách nebo e-mailu podpory.

Co dělat v případě poškození HW klíče?
V případě mechanického poškození, nebo SW poškození klíče (program je v DEMO režimu) nás kontaktujte na telefonických linkách nebo e-mailu podpory pro sdělení jak postupovat.

Jaký postprocesor jste schopni ke CAD/CAM Kovoprogu dodat, je zde nějaké omezení?
Při vývoji postprocesoru není žádné omezení. Postprocesor je zhotoven podle podkladů od zákazníka týkajících se daného stroje a dle přání zákazníka a technologických zvyklostí na daném stroji. Do postprocesoru jsou implementovány různé konfigurační nástroje.

Jak probíhá odladění postprocesoru?
Nejlepší cesta k odladění postprocesoru je přes e-mail. Zákazník posílá příklady zhotovené v CAD/CAM Kovoprogu spolu s NC výstupy, které obsahují poznámky, kde je ještě nutná úprava. Takto je možné postprocesor odladit v poměrně krátké době ke spokojenosti zákazníka. Možná je i cesta komunikace přes fax.

Do jakého termínu od koupi instalace je možné požadovat úpravy v postprocesoru?
Tento termín není omezen, v případě že zákazník uzná, že potřebuje dodatečně upravit NC výstup z CAD/CAM Kovoprogu, může se kdykoliv obrátit na kontakty naší podpory.

Jaké jsou možnosti komunikace se strojem v CAD/CAM Kovoprog?
Možnosti komunikace se strojem v CAD/CAM Kovoprog jsou upraveny tak aby vyhovovaly všem obvyklým způsobům jak NC výpis do stroje nahrát. Je možný dvojí výstup:
Výstup na sériový port nebo
výstup do souboru s jakoukoliv příponou.
U výstupu na sériový port je nutno nastavit správné parametry výstupu (přenosová rychlost, datové bity atd.) které zařízení na druhé straně přenosu (stroj, děrovačka děrné pásky, trans atd.) potřebuje k správnému načtení dat. Výstup do souboru podstatně jednodušší, stačí nastavit správnou příponu, případně kódovací tabulku.

Co znamená makro v CAD/CAM Kovoprog?
Jednoduše a obecně řečeno, makro je podporogram, nebo-li sled příkazů, které je možno v CAD/CAM Kovoprog vytvořit, uložit a pak používat na podobné opakující se situace a příklady v geometrii, nebo technologii. V CAD/CAM Kovoprog je tedy možno vytvářet makra TECHNOLOGICKÁ a GEOMETRICKÁ. Makro je text zapsaný v jazyce programu Kovoprog začínající klíčovým slovem macro a ukončený klíčovým slovem endmac. Makro je systémem identifikováno prostřednictvím svého jména a tak se i vyvolává.

Jaké úlohy lze řešit pomocí maker v CAD/CAM Kovoprog?
Makrem lze řešit všechny úlohy stejně tak jako partprogramem ve verzi 2.0x. Makro slouží k zjednodušení práce s CAD/CAM systémem Kovoprog, k využití jeho dalších možností, k rozvinutí funkcí CAD/CAM systému Kovoprog. Používá se na speciální příklady, které nejdou v Kovoprogu řešit pomocí dostupných funkcí např. kulové, rotační, aj. plochy, ozubení s proměnným modulem, eliptické ozubení apod. Makrem lze také řešit opakované úlohy, se stejnou technologií, tvarem apod. s parametrizací zadání.

FRÉZOVÁNÍ A VRTÁNÍ
Připravovaná verze 4.14  new

- import nástrojů
- otevřená kontura
- planžování
- ořez geometrie
- vrstvy a další...

SOUSTRUŽENÍ
Připravovaná verze 4.14  new

- import nástrojů
- obrábění na válci
- ořez geometrie
- vrstvy
- protivřeteno a další...

DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ
verze 4.14 rev.2

- změna a zrušení úkosu
- změna typu rohů
- vylepšená práce s program. rovinami
- optimalizace postprocesorů
a další...

Předvedení a zapůjčení ostré verze zdarma

- předvedení software zdarma
- zapůjčení ostré verze zdarma
- čas a místo podle Vašich možností
- vypracování cenové nabídky na míru

Kovoprog do škol!

- pro školství platí speciální cenový program
- za velmi nízké ceny je možno získat multilicence o 5+1, 10+1, 15+1 nebo 20+1 instalacích
- kontaktujte nás pro více informací