Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Roviny:

Lišta nabídek Geometrie - Roviny
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje funkce pro vytváření rovin v editoru tělesa:

Sekce Konstrukce:
   - Třemi body - Zadání roviny tří bodů.
   - Přímkou a bodem - Zadání roviny přímky a bodu.
   - Dvěma přímkami - Zadání roviny dvou přímek.
   - Přímkou a úhlem - Zadání roviny přímky a úhlu.

Sekce Ořez:
   - Vytvoření -
   - Úprava -

   - Zpět -