Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Geometrie - Tělesa:

Lišta nabídek Geometrie - Tělesa
 

Přehledně zpřístupňuje funkce pro vytváření tělesa:

Sekce Konstrukce:
   - Nová hrana - Umožňuje vytvořit zcela nové těleso, nebo přidat hrany k již existujícímu tělesu. Program očekává zadání základní a pomocné kontury, které neleží ve stejných rovinách XY, nebo zadání již dokončeného tělesa. Poté následuje zadávání hran tak, že vyžaduje nejprve bod na základní kontuře a pak na pomocné.
   - Automatické hrany - Konstrukce automatických hran tělesa. Je-li těleso definováno základní a pomocnou konturou a alespoň jednou hranou, doplní program při stisku tohoto tlačítka hrany automaticky tak, aby v každém vrcholu obou kontur byla alespoň jedna hrana. Automatické hrany jsou na rozdíl od uživatelem zadaných hran zobrazeny tečkovanou čarou.
   - Dokončit - Je-li těleso definováno základní a pomocnou konturou a každý vrchol obou kontur je koncovým bodem alespoň jedné hrany, stane se toto tlačítko aktivní. Po jeho stisku se zadávání tělesa dokončí.

   - Zpět - Každým klepnutím na modrou šipku budou úpravy vráceny o jeden krok zpět.