Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Hlavní:

Hlavní lišta nabídek Drátové řezání
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje rychlé použití nejdůležitějších funkcí programu:

Sekce Soubor:
   - vytvoří nový (prázdný postupový list)
   - načte z již existujícího souboru data postupového listu.
   - tlačítko Import dat, které vyvolá dialog na výběr souboru DXF nebo IGES
   - vyvolá výstup na tiskárnu; v závislosti na právě aktuálním okně půjde buď o tisk textu (partprogram, makra, NC program) nebo o tisk grafiky (editory tvaru a technologie).
   - uloží soubor na disk; nebyl-li dosud uložen, vyvolá se dialog pro zadání jména souboru.

Sekce Prostředí:
   - vyvolá okno s editorem 3D geometrie – základní rovina.
   - vyvolá okno s editorem 3D geometrie – pomocná rovina.
   - vyvolá okno s editorem 3D geometrie – pomocí rolovacího menu můžeme vybrat z dalších vytvořených rovin.
   - vyvolá okno s editorem 3D geometrie.
   - zobrazuje (při zapnutí) a skrývá (při vypnutí) okno NC programu; je-li toto okno již na obrazovce, ale není aktivní, popř. je minimalizované, je zmáčknutím tlačítka aktivováno, popř.obnoveno.
   - zobrazuje (při zapnutí) a skrývá (při vypnutí) panel postupového listu.
   - zobrazuje (při zapnutí) a skrývá (při vypnutí) kalkulačku, která se objeví jako nové pracovní okno v rámci pracovní plochy programu Kovoprog. Je možné přepínat, zda bude dokovaná k pravému okraji, nebo zda bude volně plovoucí v rámci celé obrazovky monitoru.
   - zobrazuje (při zapnutí) a skrývá (při vypnutí) stavovou řádku.

Sekce Postprocesor:
   - vyvolá okno s generátorem postprocesoru.
   - vyvolá dialog konfigurace stroje, pokud to daný postprocesor umožňuje.
   - vyvolá dialog s vytvořením nové konfigurace stroje, opět za předpokladu, že to daný postprocesor umožňuje.