Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Operace - Kontura 4D:

Lišta nabídek Operace - Kontura 4D
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje veškerou práci s 4D konturami v operacích:

Sekce Najetí:
   - Podle technologie - Nastavení, které určuje, že najetí bude vytvořeno podle zadání převzatého z technologie.
   - Kolmo ze vzdálenosti - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání délky najetí. Najetí se tvoří ze startovního bodu kontury a jeho velikost je určována buď polohou kurzoru myši (konkrétně vzdáleností kurzoru od kontury), nebo ji lze zadat pomocí klávesnice.
   - Kolmo z bodu - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání polohy startovního bodu najetí. Poloha startovního bodu je určována buď polohou kurzoru myši, nebo je možno zadat jeho souřadnice pomocí klávesnice.
Startovní bod kontury se přesune automaticky do bodu, který je kolmým průmětem startovního bodu najetí.
   - Tečně ze vzdálenosti - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání velikosti najetí. Ta je určována buď polohou kurzoru myši (konkrétně vzdáleností kurzoru od kontury), nebo ji lze zadat pomocí klávesnice. Najetí je tvořeno drahou směřující ze zadané vzdálenosti kolmo ke kontuře. Přechod mezi touto drahou a vlastní konturou tvoří tečná kruhová dráha. Její poloměr je automaticky nastaven na dvojnásobek poloměru drátku a je možné ho následně změnit na libovolnou přípustnou hodnotu v dialogu pro nastavení poloměru najetí.
   - Tečně z bodu - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání polohy startovního bodu najetí. Poloha startovního bodu je určována buď polohou kurzoru myši, nebo je možno zadat jeho souřadnice pomocí klávesnice. Najetí je tvořeno drahou směřující ze zadaného bodu kolmo ke kontuře. Přechod mezi touto drahou a vlastní konturou tvoří tečná kruhová dráha. Její poloměr je automaticky nastaven na dvojnásobek poloměru drátku a je možné ho následně změnit na libovolnou přípustnou hodnotu v dialogu pro nastavení poloměru najetí.
Startovní bod kontury se přesune automaticky do bodu, ve kterém se tečný oblouk napojuje na konturu.
   - Tečně ze vzdálenosti II - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání velikosti najetí. Ta je určována buď polohou kurzoru myši (konkrétně vzdáleností kurzoru od kontury), nebo ji lze zadat pomocí klávesnice. Najetí vychází z bodu, který se nachází kolmo ze startovního bodu kontury v zadané vzdálenosti. Najetí je tvořeno lineárním úsekem, který se tečně napojuje na kruhový oblouk, jenž tečně přechází na konturu v zadaném startovním bodě. Poloměr tečného přechodu je automaticky nastaven na dvojnásobek poloměru drátku a je možné jej následně změnit na libovolnou přípustnou hodnotu v dialogu pro nastavení poloměru najetí.
   - Tečně z bodu II - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání polohy startovního bodu najetí. Poloha startovního bodu je určována buď polohou kurzoru myši, nebo je možno zadat jeho souřadnice pomocí klávesnice. Najetí vychází ze zadaného bodu. Je tvořeno lineárním úsekem, který se tečně napojuje na kruhový oblouk, jenž tečně přechází na konturu v bodě, který je kolmým průmětem startovního bodu najetí. Poloměr tečného přechodu je automaticky nastaven na dvojnásobek poloměru drátku a je možné jej následně změnit na libovolnou přípustnou hodnotu v dialogu pro nastavení poloměru najetí.
Startovní bod kontury se přesune automaticky do bodu, který je kolmým průmětem startovního bodu najetí.
   - S náklonem ve směru - Po stisknutí tlačítka se ve stavovém řádku objeví požadavek na zadání velikosti najetí. Ta je určována buď polohou kurzoru myši (konkrétně vzdáleností kurzoru od kontury), nebo ji lze zadat pomocí klávesnice. Najetí vychází z bodu, který se nachází kolmo ze startovního bodu kontury v zadané vzdálenosti. Mění se při něm sklon drátku jen ve směru pohybu.
   - Zrušení - Zruší dříve zadané najetí.
   - Vložení M funkce - Po stisknutí tlačítka se objeví dialog umožňující zadání čísla M funkce, popřípadě prodlevy v sekundách.
   - Zrušení M funkce - Zruší dříve zadanou M funkci.

Sekce Vyjetí:
   - Podle technologie - Nastavení, které určuje, že vyjetí bude vytvořeno podle zadání převzatého z technologie.
   - Zpětný chod - Vytvoření vyjetí do výchozího bodu zpětně po předchozí dráze.
   - Do výchozího bodu - Vytvoření vyjetí do výchozího bodu s rozpojeným drátkem.
   - Do výchozího bodu - Vytvoření vyjetí do výchozího bodu.
   - Kolmo do vzdálenosti - Vytvoření vyjetí, které je kolmé k poslední dráze a má zadanou délku. Délku je možné zadat na stavovém řádku z klávesnice nebo tažením myši.
   - Kolmo do bodu - Vytvoření vyjetí, které končí v zadaném bodě a je kolmé k poslední dráze. Koordináty bodu je možné zadat na stavovém řádku z klávesnice nebo tažením myši.
   - Tečně do vzdálenosti - Vytvoření vyjetí, které je tečné k poslední dráze a má zadanou délku. Vzdálenost vyjetí je možné zadat na stavovém řádku z klávesnice nebo tažením myší.
   - Tečně do bodu - Vytvoření vyjetí, které končí v zadaném bodě a je tečné k poslední dráze. Koordináty koncového bodu vyjetí je možné zadat z klávesnice na stavovém řádku nebo tažením myši.
   - Tečně do vzdálenosti II - Vytvoření vyjetí, které je tečné k poslední dráze a má zadanou délku. Vzdálenost vyjetí je možné zadat na stavovém řádku z klávesnice nebo tažením myší.
   - Tečně do bodu II - Vytvoření vyjetí, které končí v zadaném bodě a je tečné k poslední dráze. Koordináty koncového bodu vyjetí je možné zadat z klávesnice na stavovém řádku nebo tažením myši.
   - Vyjeti do zadané vzdálenosti,při kterém se sklon drátku mění jen ve směru pohybu.
   - Zrušení vyjetí.
   - Umožňuje vložení M funkce.
   - Zrušení vložené M funkce.

Sekce Technologický bod:
   - Změna úkosu - Umožní změnit úkos libovolné části operace.
   - Změna typu rohu - Umožní změnit vlastnosti rohu.
   - Stop bod - Vytvoří stop bod v operaci.
   - Technologický bod - Vytvoří technologický bod v operaci.
   - Zrušení úkosu,typu rohu,stop a technologického bodu.