Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Operace - Nastavení:

Lišta nabídek Operace - Nastavení
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje nastavení v operacích:

Sekce Zaokrouhlení:
   - Nastavení přesnosti zaokrouhlení vodorovné souřadnice při zadávání souřadnic pomocí myši.
   - Nastavení přesnosti zaokrouhlení svislé souřadnice při zadávání souřadnic pomocí myši.
   - Nastavení přesnosti zaokrouhlení vzdálenosti při zadávání vzdálenosti pomocí myši.

Sekce Zobrazení:
   - Nastavení velikosti lokalizačního kurzoru a velikosti symbolů určených pro editování parametrů geometrických prvků.
   - Zobrazení polohy drátku v uzlových bodech dráhy.
   - Viz násl. obrázek.Přesné zadefinování konkrétně použité technologie.

   

   - Nastavení barev pracovního prostředí.
   - Nastavení barev tisku.

Sekce Tloušťka čáry:
   - Nastavení tloušťky čar konstrukční geometrie.
   - Nastavení tloušťky čar kontury.
   - Nastavení tloušťky čar tělesa.
   - Nastavení tloušťky čar definované operace.
   - Nastavení tloušťky čar při simulaci.

Sekce Parametry aproximace křivek:
   - Přesnost odchylky.
   - Maximální odchylka
   - Použití oblouků.
   - Zadání max. poloměru oblouku.