Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Simulace - Nastavení:

Lišta nabídek Simulace - Nastavení
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje nastavení simulace:

Sekce Vlastnosti:
   - Mění velikost zobrazení nulového bodu,orientace os apod.
   - Zobrazení polohy drátku v uzlových bodech dráhy.
   - Nastavení barev pracovního prostředí.
   - Nastavení barev tisku.

Sekce Tloušťka čar:
   - Nastavení tloušťky čar konstrukční geometrie.
   - Nastavení tloušťky čar kontury.
   - Nastavení tloušťky čar tělesa.
   - Nastavení tloušťky čar při simulaci.