Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Systém:

Lišta nabídek Systém
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje některá systémová nastavení:

Sekce Nastavení:
   - vyvolá dialog s možností nastavení přístupných jazykových mutací programu Kovoprog.


   - umožňuje zapnout a vypnout automatické upozorňování na novou verzi programu Kovoprog.
   - umožňuje zapnout a vypnout automatické aktualizování souborů nápovědy
   - umožňuje okamžitou manuální kontrolu dostupnosti nové verze programu Kovoprog.
   - umožní obrácenou funkci rotace kolečka při přibližování a oddalování.
   - Dialog umožňuje určit způsob zobrazování úhlů:
30°30'30"  - výběrem tohoto políčka se všechny úhly budou zobrazovat ve formátu stupně, minuty, vteřiny;
30,55°  - výběrem tohoto políčka se všechny úhly budou zobrazovat ve stupních desetinným číslem.

Sekce Tisk:
   - Nastavení tisku -otevře dialog, který umožní změnit tiskárnu, velikost a orientaci papíru a umístění a velikost obrázku na papíru.
   - Náhled tisku - otevře okno, které zobrazuje list papíru s nastaveným umístěním a zvětšením geometrických dat.
Menu Náhled obsahuje volbu Zavřít náhled, která způsobí uzavření okna bez další akce. Volba Tisk také uzavře okno a navíc vytiskne jednu stránku tak, jak je zobrazena na zvolené tiskárně. Volba Nastavení tisku otevře dialog, který umožní změnit tiskárnu, velikost a orientaci papíru a umístění a velikost obrázku na papíru. Po potvrzení tlacítkem OK se změny okamžitě projeví v náhledu.
Okno lze stejně jako ostatní okna uzavřít stiskem křížku na horní lište případně kombinací kláves Alt + F4.
   - Tisk - otevře klasický tiskový dialog.