Pracovní prostředí


Lišta nabídek - Text editor - NCP:

Lišta nabídek Text editor - NCP
 

Přehledně po sekcích zpřístupňuje veškerou práci s NC programem:

Sekce Soubor:
   - Otevře nové okno pro NC program.
   - Otevřít NC program.
   - Uloží NC program.
   - Uložit NC program jako....

Sekce Úpravy:
   - Zpět -
   - Vyjmout.
   - Kopírovat.
   - Vložit.
   - Vymazat.
   - Vybrat vše.
   - Najít.
   - Najít další.
   - Nahradit.
   - Přejít na....
   - Přepočítá,aktualizuje NC program po jakékoliv změně.
   - Přečísluje NC program podle vašeho požadavku.

Sekce Import:
   - V některých případech je možné z NC programu vyexportovat geometrii.
   - Import bodů.

Sekce Komunikace:
   - Výstup NC programu.
   - Vstup NC programu.

Sekce Nastavení:
   - Volba druhu písma NC programu.
   - Zalamování řádků NC programu.
   - Přípona souboru, pod kterou NC program ukládáme.