Základní údaje o programu
HW a SW Konfigurace
Instalace systému
Pracovní prostředí
- Lišty nabídek
- Hlavní
- Automatické zálohování
- Systém
- Geometrie
- Konstrukce
- Kontury
- Kóty
- Matice
- Roviny
- Tělesa
- Modifikace
- Nastavení
- Operace
- Kontura 4D
- Nastavení
- Simulace
- Nastavení
- Zobrazení
- Pohled
- Text editor
- NCP