Peška & Brtna Computer Service s.r.o.
Kvapilova 2060, 390 03 Tábor
Česká republika


O firme


Vývojom a distribúciou programu CAD/CAM Kovoprog sa zaoberá firma Peška & Brtna Computer Service s.r.o. so sídlom v Tábore.

Prvopočiatky programu CAD/CAM Kovoprog siahajú ešte pred rok 1988, ďaleko pred éru PC. Vtedy ešte v štátnom podniku Kovosvit na počítačoch Hewlett Packard (HP 30 a HP 45) a Metra Blansko (IT 20) fungoval v BASICu akýsi predchodca CAD/CAM Kovoprogu.

Ďalší vývojový stupeň CAD/CAM Kovoprogu sa datuje k roku 1989 a bol naprogramovaný v jazyku Pascal.

Veľkým medzníkom vo vývoji je vznik konzorcia súkromných firiem v roku 1990, zaoberajúcich sa vývojom CAD/CAM Kovoprogu súkromnú cestou. V tomto roku tiež vzniká CAD/CAM Kovoprog Verzia 2 - pre MS DOS, naprogramovaná tiež ešte v jazyku Pascal. Verzia 2.0x znamenala vo svojej dobe veľmi silný a populárny nástroj, ktorý sa podarilo rozšíriť do mnohých slovenských aj českých firiem a ktorý dodnes ešte veľa zákazníkov používa. Veľká výhoda pre zákazníka spočívala v možnosti písania vlastných makier v jazyku partprogramu pre špeciálne technologické požiadavky.

V roku 1992 vzniká súčasná podoba firmy - je založená firma Peška & Brtna Computer Service s.r.o. Firmu založili pán Ing. Jiří Peška a pán Ing. Zbyněk Brtna.

V roku 1996 sa dostala na trh nová verzia CAD/CAM Kovoprogu - Verzia 3 - pre MS DOS, ktorá je už písaná v jazyku C + +. Verzia 3 mala veľmi podobné užívateľské prostredie ako nasledujúca verzia 4.xx. Za približne 2 roky života sa rozšírilo pomerne dosť inštalácií, avšak jej užívatelia vo väčšine potom prešli na následnú verziu 4 pre MS Windows.

Súčasná verzia 4.xx pre Windows prichádza na trh v roku 1998 - modul Drôtové rezanie a v rokoch 1999-2000 verzia Trieskové obrábanie.

V roku 2002 dochádza k rozdeleniu a vysporiadaniu dvoch majiteľov firmy a pán Peška z firmy odchádza. Firma Peška & Brtna Computer Service s.r.o. ďalej pokračuje pod rovnakým obchodným názvom.

Vývoj a distribúcia programu CAD/CAM Kovoprog je hlavnou činnosťou firmy.


DRÔTOVÉ REZANIE
verzia 4.14 rev. 2

Novinky vo verzii:

- zmena a zrušenie úkosu
- zmena typu rohov
- vylepšená práca s program. rovinami
- osobný panel tlačítok a dalšie...

SÚSTRUŽENIE
Aktuálne distribuovaná verzia 4.13 rev.2
Pripravujeme verziu 4.14

Novinky vo verzii 4.14:

- import nástrojov
- obrábanie na valci
- orez geometrie
- vrstvy, protivreteno a dalšie...

FRÉZOVANIE A VŔTANIE
Aktuálne distribuovaná verzia 4.13 rev.2
Pripravujeme verziu 4.14

Novinky vo verzii 4.14:

- import nástrojov
- otvorená kontúra
- planžovanie
- orez geometrie a ďalšie...

MAINTENANCE

- telefonická podpora
- podpora cez vzdialený prístup
- nárok na update, upgrade
- nárok na výmenu kľúča


Riešenie pre programovanie z 3D modelovPlug-in pre drôtové rezanie v SolidWorks™ 3D CAD